Polyfunkčné stavby

Špecialista v oblasti:

  • realizácie pozemných a inžinierskych stavieb
  • realizácie mostných objektov
  • výstavby objektov na kľúč

Doprastav Export s.r.o. vznikol v roku 1997 ako nástupca spoločnosti Doprastav Export š.p. Zamestnáva okolo 310 pracovníkov a zameriava sa na výstavbu objektov pozemného, mostného a inžinierskeho staviteľstva.

Výrobný program tvorí predovšetkým zhotovenie monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií, ako aj výstavba objektov na kľúč komplexnou inžinierskou činnosťou.

Jazyk
SK | EN | DE | RU
Naše spoločnosti
Jazyk       SK | EN | DE | RU

Polyfunkčné stavby

Špecialista v oblasti:

  • realizácie pozemných a inžinierskych stavieb
  • realizácie mostných objektov
  • výstavby objektov na kľúč

Doprastav Export s.r.o. vznikol v roku 1997 ako nástupca spoločnosti Doprastav Export š.p. Zamestnáva okolo 310 pracovníkov a zameriava sa na výstavbu objektov pozemného, mostného a inžinierskeho staviteľstva.

Výrobný program tvorí predovšetkým zhotovenie monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií, ako aj výstavba objektov na kľúč komplexnou inžinierskou činnosťou.

Naše spoločnosti