Rekonštrukcie budov

Špecialista v oblasti:

 • realizácie pozemných a inžinierskych stavieb
 • realizácie mostných objektov
 • výstavby objektov na kľúč

Doprastav Export s.r.o. vznikol v roku 1997 ako nástupca spoločnosti Doprastav Export š.p. Zamestnáva okolo 310 pracovníkov a zameriava sa na výstavbu objektov pozemného, mostného a inžinierskeho staviteľstva.

Výrobný program tvorí predovšetkým zhotovenie monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií, ako aj výstavba objektov na kľúč komplexnou inžinierskou činnosťou.

[su_button url=”http://danicon.sk/spolocnosti/doprastav-export-s-r-o/” background=”#09386F” color=”#ffffff” size=”2″ radius=”5″]čítajte ďalej[/su_button]

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. vykonávajú komplexnú dodávku stavebných prác:

 • v dopravnom staviteľstve
 • vykonávaním priemyselných stavieb
 • vykonávanie inžinierskych stavieb
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • letná a zimná údržba komunikácií a spevnených plôch
 • montáž a oprava, údržba elektrických zariadení
 • obchod so stavebným materiálom, betónom, kamenivom a asfaltovými zmesami

Pre všetky realizované práce disponuje kompletným strojovým a technologickým vybavením, ako aj tímom vysokokvalifikovaných odborníkov.

[su_button url=”http://danicon.sk/spolocnosti/cestne-stavby-liptovsky-mikulas-spol-s-r-o/” background=”#09386F” color=”#ffffff” size=”2″ radius=”5″]čítajte ďalej[/su_button]

Jazyk
SK | EN | DE | RU
Naše spoločnosti
Jazyk       SK | EN | DE | RU

Rekonštrukcie budov

Špecialista v oblasti:

 • realizácie pozemných a inžinierskych stavieb
 • realizácie mostných objektov
 • výstavby objektov na kľúč

Doprastav Export s.r.o. vznikol v roku 1997 ako nástupca spoločnosti Doprastav Export š.p. Zamestnáva okolo 310 pracovníkov a zameriava sa na výstavbu objektov pozemného, mostného a inžinierskeho staviteľstva.

Výrobný program tvorí predovšetkým zhotovenie monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií, ako aj výstavba objektov na kľúč komplexnou inžinierskou činnosťou.

[su_button url=”http://danicon.sk/spolocnosti/doprastav-export-s-r-o/” background=”#09386F” color=”#ffffff” size=”2″ radius=”5″]čítajte ďalej[/su_button]

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. vykonávajú komplexnú dodávku stavebných prác:

 • v dopravnom staviteľstve
 • vykonávaním priemyselných stavieb
 • vykonávanie inžinierskych stavieb
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • letná a zimná údržba komunikácií a spevnených plôch
 • montáž a oprava, údržba elektrických zariadení
 • obchod so stavebným materiálom, betónom, kamenivom a asfaltovými zmesami

Pre všetky realizované práce disponuje kompletným strojovým a technologickým vybavením, ako aj tímom vysokokvalifikovaných odborníkov.

[su_button url=”http://danicon.sk/spolocnosti/cestne-stavby-liptovsky-mikulas-spol-s-r-o/” background=”#09386F” color=”#ffffff” size=”2″ radius=”5″]čítajte ďalej[/su_button]

Naše spoločnosti