Profil

Stavebnú skupinu DANICON HOLDING v súčasnej dobe tvoria tieto firmy z oblasti stavebníctva:

TUBAU, a.s.
Stavebná spoločnosť, ktorá sa zameriava predovšetkým na podzemné staviteľstvo, špeciálne zakladanie a vodohospodárske stavby.

Doprastav Export, s.r.o.
Hlavné zameranie firmy je výstavba objektov pozemného, mostného a inžinierskeho staviteľstva. Jej výrobný program tvorí predovšetkým zhotovenie monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií, ako aj výstavba objektov na kľúč s komplexnou inžinierskou činnosťou. Svoju stavebnú činnosť realizuje nielen na Slovensku, ale venuje sa aj projektom v zahraničí.

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
Stavebná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na dopravné, priemyselné,  inžinierske a občianske stavby, poskytovanie ubytovacích služieb, na ťažbu a výrobu kameniva. Stavebnými obvodmi v Liptovskom Mikuláši a Tvrdošíne sú Cestné stavby Liptovský Mikuláš schopné pokryť značnú časť stavebnej výroby na strednom a severnom Slovensku.

ZEDA HOLDING, a.s.
Zastrešuje, koordinuje a riadi všetky aktivity spoločnosti DANICON HOLDING v oblasti výroby, spracovania a predaja ťaženého i drveného kameniva, výroby betónu a obaľovaných zmesí. Do jej štruktúry patria tieto firmy:

ZEDA Beton, a.s.
Špecializuje sa na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Bratislavy a horného Považia.

ZEDA Bratislava, s.r.o.
Firma ťaží, upravuje a predáva prírodné, triedené štrkopiesky v oblasti Bratislavy. Zameriava sa na ťažbu štrkopieskov spojenú s výrobou a predajom triedeného kameniva v oblasti Bratislavy.

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
Uskutočňuje banskú činnosť spojenú s predajom stavebného kameňa, výrobou a pokládkou živicových zmesí v oblasti Banskej Bystrice.

Združenie Šibenik
Joint venture ZEDA Beton a.s. a Holcim a.s. sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Levoče.

EURO ZEDA, s.r.o.
Spoločnosť sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Trenčína.

Jazyk
SK | EN | DE | RU
Naše spoločnosti
Jazyk       SK | EN | DE | RU

Profil

Stavebnú skupinu DANICON HOLDING v súčasnej dobe tvoria tieto firmy z oblasti stavebníctva:

TUBAU, a.s.
Stavebná spoločnosť, ktorá sa zameriava predovšetkým na podzemné staviteľstvo, špeciálne zakladanie a vodohospodárske stavby.

Doprastav Export, s.r.o.
Hlavné zameranie firmy je výstavba objektov pozemného, mostného a inžinierskeho staviteľstva. Jej výrobný program tvorí predovšetkým zhotovenie monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií, ako aj výstavba objektov na kľúč s komplexnou inžinierskou činnosťou. Svoju stavebnú činnosť realizuje nielen na Slovensku, ale venuje sa aj projektom v zahraničí.

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
Stavebná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na dopravné, priemyselné,  inžinierske a občianske stavby, poskytovanie ubytovacích služieb, na ťažbu a výrobu kameniva. Stavebnými obvodmi v Liptovskom Mikuláši a Tvrdošíne sú Cestné stavby Liptovský Mikuláš schopné pokryť značnú časť stavebnej výroby na strednom a severnom Slovensku.

ZEDA HOLDING, a.s.
Zastrešuje, koordinuje a riadi všetky aktivity spoločnosti DANICON HOLDING v oblasti výroby, spracovania a predaja ťaženého i drveného kameniva, výroby betónu a obaľovaných zmesí. Do jej štruktúry patria tieto firmy:

ZEDA Beton, a.s.
Špecializuje sa na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Bratislavy a horného Považia.

ZEDA Bratislava, s.r.o.
Firma ťaží, upravuje a predáva prírodné, triedené štrkopiesky v oblasti Bratislavy. Zameriava sa na ťažbu štrkopieskov spojenú s výrobou a predajom triedeného kameniva v oblasti Bratislavy.

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
Uskutočňuje banskú činnosť spojenú s predajom stavebného kameňa, výrobou a pokládkou živicových zmesí v oblasti Banskej Bystrice.

Združenie Šibenik
Joint venture ZEDA Beton a.s. a Holcim a.s. sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Levoče.

EURO ZEDA, s.r.o.
Spoločnosť sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Trenčína.

Naše spoločnosti