Štrk, betón, asfalt

Špecialista v oblasti:

 • banskej činnosti spojenej s predajom stavebného kameňa
 • drveného certifikovaného kameniva na báze dolomitu
 • výroby a pokládky certifikovaných obaľovaných zmesí

Základom nášho pôsobenia je banská činnosť spojená s predajom stavebného kameňa. Ťažobný priestor aj výrobňa sa nachádzajú v katastrálnom území Horná Mičiná. Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov, preto dbáme na trvalú kvalitu našich výrobkov a pri ich výrobe dodržiavame všetky technické, banské, bezpečnostné a ekologické podmienky. Navyše, sme držiteľom certifikátu ISO 9001:2000.

Špecialista v oblasti:

 • ťažby prírodných štrkopieskov
 • spracovania prírodného kameniva najmodernejšou technológiou
 • dopravy materiálu na miesto podľa želania zákazníka

Zameriavame sa na ťažbu štrkopieskov spojenú s výrobou a predajom triedeného kameniva v oblasti Bratislavy. Vďaka novej modernej technologickej linke na úpravu štrkov zabezpečujeme kompletný sortiment prírodného ťaženého kameniva vo všetkých frakciách: 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 0/22. Jej kapacita dosahuje až 150 ton vysokokvalitného kameniva za hodinu. Ťažobná ročná kapacita ložiska v Čakanoch je približne 400 000 ton a jeho zdroje vystačia minimálne na 40 rokov.

Špecialista v oblasti:

 • výroby transportbetónu
 • výroby betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov

Zaoberáme sa výrobou transportbetónu v okolí Bratislavy. S použitím novej a modernej technológie vyrábame transportbetón so zárukou kvality výroby podľa všetkých požiadaviek zákazníkov a podľa prísnych platných predpisov na ochranu životného prostredia.

Jazyk
SK | EN | DE | RU
Naše spoločnosti
Jazyk       SK | EN | DE | RU

Štrk, betón, asfalt

Špecialista v oblasti:

 • banskej činnosti spojenej s predajom stavebného kameňa
 • drveného certifikovaného kameniva na báze dolomitu
 • výroby a pokládky certifikovaných obaľovaných zmesí

Základom nášho pôsobenia je banská činnosť spojená s predajom stavebného kameňa. Ťažobný priestor aj výrobňa sa nachádzajú v katastrálnom území Horná Mičiná. Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov, preto dbáme na trvalú kvalitu našich výrobkov a pri ich výrobe dodržiavame všetky technické, banské, bezpečnostné a ekologické podmienky. Navyše, sme držiteľom certifikátu ISO 9001:2000.

Špecialista v oblasti:

 • ťažby prírodných štrkopieskov
 • spracovania prírodného kameniva najmodernejšou technológiou
 • dopravy materiálu na miesto podľa želania zákazníka

Zameriavame sa na ťažbu štrkopieskov spojenú s výrobou a predajom triedeného kameniva v oblasti Bratislavy. Vďaka novej modernej technologickej linke na úpravu štrkov zabezpečujeme kompletný sortiment prírodného ťaženého kameniva vo všetkých frakciách: 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 0/22. Jej kapacita dosahuje až 150 ton vysokokvalitného kameniva za hodinu. Ťažobná ročná kapacita ložiska v Čakanoch je približne 400 000 ton a jeho zdroje vystačia minimálne na 40 rokov.

Špecialista v oblasti:

 • výroby transportbetónu
 • výroby betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov

Zaoberáme sa výrobou transportbetónu v okolí Bratislavy. S použitím novej a modernej technológie vyrábame transportbetón so zárukou kvality výroby podľa všetkých požiadaviek zákazníkov a podľa prísnych platných predpisov na ochranu životného prostredia.

Naše spoločnosti