Profil

Stavebnú skupinu DANICON HOLDING v súčasnej dobe tvoria tieto firmy z oblasti stavebníctva:

TUBAU, a.s.
Firma sa svojou činnosťou sústreďuje okrem razenia podzemných stavieb, ako sú tunely, podzemné objekty vodných elektrární, vodné privádzače, veľkopriestorové podzemné diela aj na špeciálne zakladanie stavieb pomocou vŕtaných veľkopriemerových pilot, mikropilot, budovanie podzemných tesniacich stien aj na hĺbenie stavebných jám a zaisťovanie svahov.

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
Stavebná spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1953 a vo svojich troch divíziách sa špecializuje na:
Divízia CSLM – dopravné staviteľstvo, výroba a predaj asfaltových zmesí a kameniva
Divízia STI – pozemné staviteľstvo a kovovýroba
Divízia DPSE – realizácia mostných objektov, monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií a výstavba objektov na kľúč.

ZEDA HOLDING, a.s.
Zastrešuje, koordinuje a riadi všetky aktivity spoločnosti DANICON HOLDING v oblasti výroby, spracovania a predaja ťaženého i drveného kameniva, výroby betónu a obaľovaných zmesí. Do jej štruktúry patria tieto firmy:

ZEDA Bratislava, s.r.o.
Spoločnosť sa zameriava na ťažbu štrkopieskov spojenú s výrobou a predajom triedeného kameniva v oblasti Bratislavy.

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
Uskutočňuje banskú činnosť spojenú s predajom stavebného kameňa, výrobou a pokládkou živicových zmesí v oblasti Banskej Bystrice.

EURO ZEDA, s.r.o.
Spoločnosť sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov.

Jazyk
SK | EN | DE | RU
Naše spoločnosti
Jazyk       SK | EN | DE | RU

Profil

Stavebnú skupinu DANICON HOLDING v súčasnej dobe tvoria tieto firmy z oblasti stavebníctva:

TUBAU, a.s.
Firma sa svojou činnosťou sústreďuje okrem razenia podzemných stavieb, ako sú tunely, podzemné objekty vodných elektrární, vodné privádzače, veľkopriestorové podzemné diela aj na špeciálne zakladanie stavieb pomocou vŕtaných veľkopriemerových pilot, mikropilot, budovanie podzemných tesniacich stien aj na hĺbenie stavebných jám a zaisťovanie svahov.

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
Stavebná spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1953 a vo svojich troch divíziách sa špecializuje na:
Divízia CSLM – dopravné staviteľstvo, výroba a predaj asfaltových zmesí a kameniva
Divízia STI – pozemné staviteľstvo a kovovýroba
Divízia DPSE – realizácia mostných objektov, monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií a výstavba objektov na kľúč.

ZEDA HOLDING, a.s.
Zastrešuje, koordinuje a riadi všetky aktivity spoločnosti DANICON HOLDING v oblasti výroby, spracovania a predaja ťaženého i drveného kameniva, výroby betónu a obaľovaných zmesí. Do jej štruktúry patria tieto firmy:

ZEDA Bratislava, s.r.o.
Spoločnosť sa zameriava na ťažbu štrkopieskov spojenú s výrobou a predajom triedeného kameniva v oblasti Bratislavy.

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
Uskutočňuje banskú činnosť spojenú s predajom stavebného kameňa, výrobou a pokládkou živicových zmesí v oblasti Banskej Bystrice.

EURO ZEDA, s.r.o.
Spoločnosť sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov.

Naše spoločnosti