Tunely, dopravné stavby

Špecialista v oblasti:

 • podzemného a inžinierskeho staviteľstva
 • špeciálneho zakladania
 • vodohospodárskych stavieb – s komplexným strojovým vybavením a spoľahlivými vysokokvalifikovanými odborníkmi

Realizujeme projekty v oblasti podzemného a inžinierskeho staviteľstva, zabezpečujeme úplný sortiment prác špeciálneho zakladania. Patríme k lídrom na stavebnom trhu, presadili sme sa nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj na Islande, v Škótsku, Grónsku i Španielsku.

Špecialista v oblasti:

 • realizácie pozemných a inžinierskych stavieb
 • realizácie mostných objektov
 • výstavby objektov na kľúč

Doprastav Export s.r.o. vznikol v roku 1997 ako nástupca spoločnosti Doprastav Export š.p. Zamestnáva okolo 310 pracovníkov a zameriava sa na výstavbu objektov pozemného, mostného a inžinierskeho staviteľstva.

Výrobný program tvorí predovšetkým zhotovenie monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií, ako aj výstavba objektov na kľúč komplexnou inžinierskou činnosťou.

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. vykonávajú komplexnú dodávku stavebných prác:

 • v dopravnom staviteľstve
 • vykonávaním priemyselných stavieb
 • vykonávanie inžinierskych stavieb
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • letná a zimná údržba komunikácií a spevnených plôch
 • montáž a oprava, údržba elektrických zariadení
 • obchod so stavebným materiálom, betónom, kamenivom a asfaltovými zmesami

Pre všetky realizované práce disponuje kompletným strojovým a technologickým vybavením, ako aj tímom vysokokvalifikovaných odborníkov.

Jazyk
SK | EN | DE | RU
Naše spoločnosti
Jazyk       SK | EN | DE | RU

Tunely, dopravné stavby

Špecialista v oblasti:

 • podzemného a inžinierskeho staviteľstva
 • špeciálneho zakladania
 • vodohospodárskych stavieb – s komplexným strojovým vybavením a spoľahlivými vysokokvalifikovanými odborníkmi

Realizujeme projekty v oblasti podzemného a inžinierskeho staviteľstva, zabezpečujeme úplný sortiment prác špeciálneho zakladania. Patríme k lídrom na stavebnom trhu, presadili sme sa nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj na Islande, v Škótsku, Grónsku i Španielsku.

Špecialista v oblasti:

 • realizácie pozemných a inžinierskych stavieb
 • realizácie mostných objektov
 • výstavby objektov na kľúč

Doprastav Export s.r.o. vznikol v roku 1997 ako nástupca spoločnosti Doprastav Export š.p. Zamestnáva okolo 310 pracovníkov a zameriava sa na výstavbu objektov pozemného, mostného a inžinierskeho staviteľstva.

Výrobný program tvorí predovšetkým zhotovenie monolitických železobetónových a murovaných konštrukcií, ako aj výstavba objektov na kľúč komplexnou inžinierskou činnosťou.

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. vykonávajú komplexnú dodávku stavebných prác:

 • v dopravnom staviteľstve
 • vykonávaním priemyselných stavieb
 • vykonávanie inžinierskych stavieb
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • letná a zimná údržba komunikácií a spevnených plôch
 • montáž a oprava, údržba elektrických zariadení
 • obchod so stavebným materiálom, betónom, kamenivom a asfaltovými zmesami

Pre všetky realizované práce disponuje kompletným strojovým a technologickým vybavením, ako aj tímom vysokokvalifikovaných odborníkov.

Naše spoločnosti