Spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. pôsobí na stavebnom trhu od roku 1992, kedy vznikla z pôvodných Cestných stavieb š.p. Banská Bystrica. V decembri roku 2013 prišlo k významnej zmene akcionárov, stali sme sa súčasťou holdingovej spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 130 pracovníkov.

Spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. vlastní dve obaľovacie centrá v Kráľovej Lehote a Podbieli, dve betonárne v Liptovskej Ondrašovej a Podbieli, kameňolom Podspády (Zuberec) s výrobňou drveného kameniva. V jednotlivých výrobniach sa vyrábajú certifikované zmesi a výrobky.

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. vykonávajú komplexnú dodávku stavebných prác:

 • v dopravnom staviteľstve
 • vykonávaním priemyselných stav
 • vykonávanie inžinierskych stavieb
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • letná a zimná údržba komunikácií a spevnených plôch
 • montáž a oprava, údržba elektrických zariadení
 • obchod so stavebným materiálom, betónom, kamenivom a asfaltovými zmesami

Pre všetky realizované práce disponuje kompletným strojovým a technologickým vybavením, ako aj tímom vysokokvalifikovaných odborníkov.

Kontakt

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r. o.
Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: +421 44 5434 214
fax: +421 44 5524 307
e-mail: sekretariat@cestnestavbylm.sk
web: www.cestnestavbylm.sk

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš s.r.o.
Divízia DPSE

Pribylinská 12, 831 04 Bratislava

tel.: +421 905 936 881
e-mail: sekretariat@cestnestavbylm.sk
e-mail: diviziadpse@cestnestavbylm.sk
web: www.cestnestavbylm.sk

Jazyk
SK | EN | DE | RU
Naše spoločnosti
Jazyk       SK | EN | DE | RU

Spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. pôsobí na stavebnom trhu od roku 1992, kedy vznikla z pôvodných Cestných stavieb š.p. Banská Bystrica. V decembri roku 2013 prišlo k významnej zmene akcionárov, stali sme sa súčasťou holdingovej spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 130 pracovníkov.

Spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. vlastní dve obaľovacie centrá v Kráľovej Lehote a Podbieli, dve betonárne v Liptovskej Ondrašovej a Podbieli, kameňolom Podspády (Zuberec) s výrobňou drveného kameniva. V jednotlivých výrobniach sa vyrábajú certifikované zmesi a výrobky.

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. vykonávajú komplexnú dodávku stavebných prác:

 • v dopravnom staviteľstve
 • vykonávaním priemyselných stav
 • vykonávanie inžinierskych stavieb
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • letná a zimná údržba komunikácií a spevnených plôch
 • montáž a oprava, údržba elektrických zariadení
 • obchod so stavebným materiálom, betónom, kamenivom a asfaltovými zmesami

Pre všetky realizované práce disponuje kompletným strojovým a technologickým vybavením, ako aj tímom vysokokvalifikovaných odborníkov.

Kontakt

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r. o.
Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: +421 44 5434 214
fax: +421 44 5524 307
e-mail: sekretariat@cestnestavbylm.sk
web: www.cestnestavbylm.sk

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš s.r.o.
Divízia DPSE

Pribylinská 12, 831 04 Bratislava

tel.: +421 905 936 881
e-mail: sekretariat@cestnestavbylm.sk
e-mail: diviziadpse@cestnestavbylm.sk
web: www.cestnestavbylm.sk

Naše spoločnosti