V sortimente prác podzemného staviteľstva ponúka:

Výstavbu podzemných diel, razenie, rekonštrukcie a betonáže
– Diaľničné a cestné tunely, železničné tunely, podzemné objekty pre metro, hydroenergetické tunely, podzemné objekty pre vodohospodárske stavby, prieskumné a únikové štôlne, podchody
– Veľkopriestorové podzemné diela, podzemné sklady, garáže, zásobníky

V sortimente inžinierskych stavieb ponúka:

Výstavbu a rekonštrukcie vodohospodárskych stavieb
– Výkopovou technológiou
– Bezvýkopovou technológiou

V sortimente prác špeciálneho zakladania ponúka:

Realizáciu podzemných stien
– Podzemné konštrukčné steny prefabrikované/monolitické
– Podzemné pilótové steny konštrukčné/tesniace
– Podzemné tesniace steny
– Injektované podzemné steny

Vrtné a injekčnépráce
– Horninové kotvy – lanové/tyčové
– Injektované mikropilóty
– Injektované klince – paženie striekaným betónom
– Injekčné vrty – tesniace clony, spevňovanie podložie
– Odvodňovacie horizontálne vrty

Pilótové základy
– Malopriemerové pilóty
– Veľkopriemerové pilóty
– CFA pilóty

Paženie stavebných jám
– Larzénové, pažiace, kotevné – rozopreté steny
– Záporové steny
– Berlínske steny
– Kombinované podzemné steny
– Prerezávané pilóty
– Striekaný betón a horninové klince

Spoločnosť vyrába
– Lanové kotvy
– Klince
– Armovacie koše
– Mikropilóty
– Zámočnícke výrobky

Kontakt

Generálne riaditeľstvo
TUBAU, a. s., K cintorínu 561/45
SK-01004 Žilina – Bánová, Slovenská republika

mob: +421 918 805 128
e-mail: zakladania@tubau.sk

Obchodné zastúpenie
TUBAU, a. s., Pribylinská 12
SK-83104 Bratislava, Slovenská republika

phone: +421 2 4911 5351
fax: +421 2 4911 5352
e-mail: zakladania@tubau.sk
web: www.tubau.sk

Jazyk
SK | EN | DE | RU
Naše spoločnosti
Jazyk       SK | EN | DE | RU

V sortimente prác podzemného staviteľstva ponúka:

Výstavbu podzemných diel, razenie, rekonštrukcie a betonáže
– Diaľničné a cestné tunely, železničné tunely, podzemné objekty pre metro, hydroenergetické tunely, podzemné objekty pre vodohospodárske stavby, prieskumné a únikové štôlne, podchody
– Veľkopriestorové podzemné diela, podzemné sklady, garáže, zásobníky

V sortimente inžinierskych stavieb ponúka:

Výstavbu a rekonštrukcie vodohospodárskych stavieb
– Výkopovou technológiou
– Bezvýkopovou technológiou

V sortimente prác špeciálneho zakladania ponúka:

Realizáciu podzemných stien
– Podzemné konštrukčné steny prefabrikované/monolitické
– Podzemné pilótové steny konštrukčné/tesniace
– Podzemné tesniace steny
– Injektované podzemné steny

Vrtné a injekčnépráce
– Horninové kotvy – lanové/tyčové
– Injektované mikropilóty
– Injektované klince – paženie striekaným betónom
– Injekčné vrty – tesniace clony, spevňovanie podložie
– Odvodňovacie horizontálne vrty

Pilótové základy
– Malopriemerové pilóty
– Veľkopriemerové pilóty
– CFA pilóty

Paženie stavebných jám
– Larzénové, pažiace, kotevné – rozopreté steny
– Záporové steny
– Berlínske steny
– Kombinované podzemné steny
– Prerezávané pilóty
– Striekaný betón a horninové klince

Spoločnosť vyrába
– Lanové kotvy
– Klince
– Armovacie koše
– Mikropilóty
– Zámočnícke výrobky

Kontakt

Generálne riaditeľstvo
TUBAU, a. s., K cintorínu 561/45
SK-01004 Žilina – Bánová, Slovenská republika

mob: +421 918 805 128
e-mail: zakladania@tubau.sk

Obchodné zastúpenie
TUBAU, a. s., Pribylinská 12
SK-83104 Bratislava, Slovenská republika

phone: +421 2 4911 5351
fax: +421 2 4911 5352
e-mail: zakladania@tubau.sk
web: www.tubau.sk

Naše spoločnosti