ZEDA HOLDING, a.s. sa venuje koncentrácii, riadeniu a koordinácii aktivít v oblasti výroby, spracovania a predaja ťaženého i drveného kameniva, výroby betónu a obaľovaných zmesí. Využívame synergické efekty v prospech a úžitok zákazníkov našich spoločností.

Naše hlavné aktivity

  • ťažba a spracovanie prírodného ťaženého a drveného kameniva
  • výroba betónu a asfaltových obaľovaných zmesí i služieb spojených s týmito činnosťami

Do holdingovej štruktúry patria tieto firmy:

ZEDA Bratislava, s.r.o. – firma ťaží, upravuje a predáva prírodné, triedené štrkopiesky v oblasti Bratislavy. Zameriava sa na ťažbu štrkopieskov spojenú s výrobou a predajom triedeného kameniva v oblasti Bratislavy.
ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o – uskutočňuje banskú činnosť spojenú s predajom stavebného kameňa, výrobou a pokládkou živicových zmesí v oblasti Banskej Bystrice.
ZEDA Beton, a.s. – sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Bratislavy.
Združenie Šibenik –joint venture ZEDA Beton a.s. a Holcim a.s. sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Levoče.
EURO ZEDA, s.r.o. – sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Trenčína.
ZEDA HOLDING a.s. patrí do skupiny DANICON HOLDING a.s., ktorá zastrešuje a koordinuje činnosť dcérskych firiem z oblasti stavebníctva; ktoré svojim zameraním vytvárajú vertikálnu štruktúru v procese výstavby – od výroby stavebných materiálov, cez realizáciu stavieb až po development.

Kontakt

ZEDA HOLDING, a. s.
Cesta na Klanec 74, 841 03  Bratislava, Slovakia

tel.: +421 2 205 106 02
e-mail: info@zedaholding.sk
web: www.zedaholding.sk

Jazyk
SK | EN | DE | RU
Naše spoločnosti
Jazyk       SK | EN | DE | RU

ZEDA HOLDING, a.s. sa venuje koncentrácii, riadeniu a koordinácii aktivít v oblasti výroby, spracovania a predaja ťaženého i drveného kameniva, výroby betónu a obaľovaných zmesí. Využívame synergické efekty v prospech a úžitok zákazníkov našich spoločností.

Naše hlavné aktivity

  • ťažba a spracovanie prírodného ťaženého a drveného kameniva
  • výroba betónu a asfaltových obaľovaných zmesí i služieb spojených s týmito činnosťami

Do holdingovej štruktúry patria tieto firmy:

ZEDA Bratislava, s.r.o. – firma ťaží, upravuje a predáva prírodné, triedené štrkopiesky v oblasti Bratislavy. Zameriava sa na ťažbu štrkopieskov spojenú s výrobou a predajom triedeného kameniva v oblasti Bratislavy.
ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o – uskutočňuje banskú činnosť spojenú s predajom stavebného kameňa, výrobou a pokládkou živicových zmesí v oblasti Banskej Bystrice.
ZEDA Beton, a.s. – sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Bratislavy.
Združenie Šibenik –joint venture ZEDA Beton a.s. a Holcim a.s. sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Levoče.
EURO ZEDA, s.r.o. – sa špecializuje na výrobu transportbetónu a betónu vyšších pevnostných tried pre výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov v oblasti Trenčína.
ZEDA HOLDING a.s. patrí do skupiny DANICON HOLDING a.s., ktorá zastrešuje a koordinuje činnosť dcérskych firiem z oblasti stavebníctva; ktoré svojim zameraním vytvárajú vertikálnu štruktúru v procese výstavby – od výroby stavebných materiálov, cez realizáciu stavieb až po development.

Kontakt

ZEDA HOLDING, a. s.
Cesta na Klanec 74, 841 03  Bratislava, Slovakia

tel.: +421 2 205 106 02
e-mail: info@zedaholding.sk
web: www.zedaholding.sk

Naše spoločnosti